Порівняйте зміст терміну "виховання"

Предмет: 

1. Перечитайте наведені нижче висловлювання і порівняйте зміст терміну «виховання»:

а) «...позитивна мета моєї роботи в тому, щоб виховати певний тип громадянина, випустити бойовий, активний, життєздатний характер, і цієї мети можна досягти тільки тоді, коли я виховаю кожного, а не лише приведу до порядку окрему особистість» (А.С. Макаренко);

б) «Виховання передбачає озброєння людини певною сумою суспільно необхідних знань, умінь і навичок, підготовку її до життя і праці в суспільстві, до дотримання норм і правил поведінки в цьому суспільстві, до спілкування з людьми, взаємодії з його соціальними інструментами» (Т.А. Ільїна);

в) «Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у
молоді незалежно від національної незалежності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури» (Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття»).

Відповідь:

У першому висловлюванні А.С.Макаренко підкреслює, що виховання – це не виховання окремої людини, а спроба створити еталонний тип вихованого громадянина.

У другому висловлюванні Т.А. Ільїна дає визначення вихованню, як необхідній людині рисі, для «виживання в суспільстві».

Трете визначення – це визначення виховання, як необхідного національного досвіду молодого покоління, що сформує підґрунтя для подальшого розвитку Української держави.

2. Замініть термін «виховання» у наведених висловлюваннях іншим, близьким за змістом терміном. Заповніть таблицю:

Термін «виховання» Зміст, який в нього вкладається Інший термін (поняття)
Приклад а) Виховання певного еталонного типу громадянина Комунізм
Приклад б) Навчання спілкування з людьми, суспільством Комунікація
Приклад в) Національне виховання Патріотизм
Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email