Організація приймання товарів за якістю в магазині. Документальне оформлення

Предмет: 

При прийманні товарів від транспортних організацій за кількістю і якістю підприємство-одержувач відповідно до діючих на транспорті правил перевезень вантажів зобов'язано перевірити, чи забезпечено зберігання вантажу під час перевезення, зокрема:

а) перевірити в належних випадках наявність на транспортних засобах (вагоні, цистерні, баржі, трюмі судна, автофургоні і т.п.) чи на контейнерах пломб відправника чи пункту відправлення (станції, пристані, порту), справність пломб, відбитків на них, стан вагона, інших транспортних засобів чи контейнера, наявність захисного маркування вантажу, а також справність тари;

б) перевірити відповідність найменування вантажу і транспортного маркування на ньому даним, зазначеним у транспортному документі;

в) перевірити, чи були дотримані встановлені правила перевезення, що забезпечують запобігання ушкодження і псування вантажу (укладання вантажу, температурний режим, льодозабезпечення та ін.), терміни доставки, а також зробити огляд вантажу.

При прийманні вантажу від транспортних організацій одержувач у всіх випадках, коли це передбачено правилами, тобто, коли при прийманні вантажу встановлюються його ушкодження чи псування, розбіжність найменування і ваги вантажу, із зазначеним у транспортному документі та ін., зобов'язаний вимагати від транспортних організацій складання комерційного акта, а при доставці вантажу автомобільним транспортом – відмітки на товарно-транспортній накладній чи складання акта.

Найменування одержувача
_______________________________
Адреса ________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
_________________________
"___" ____________ 20__ р.
                  М. П.

АКТ
приймання продукції (товарів) за якістю
"___"______________р.
 

1. Місце складення акта приймання продукції (товарів) _______________________________________

2. Час початку приймання продукції (товарів) _______________________________________

3. Час закінчення приймання _______________________________________

4. Комісія у складі:

N
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові Місце роботи Посада Номер і дата посвідчення представника постачальника
(громадськості, незацікавленої організації)
1        
2        
3        

5. Члени комісії ознайомлені з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю.

6. Найменування та адреса постачальника ____________________________________

7. Найменування і адреса відправника (виробника) _______________________________________

8. Дата і номер телеграми або телефонограми про виклик представника відправника (виробника) _______________________________________

9. Номер і дата договору (наряду) на поставку продукції (товарів) _______________________________________

10. Дата і номер рахунку-фактури постачальника __________________

11. Дата і номер транспортної накладної _________________________

12. Номер вагона або контейнера ______________________________

13. Дата і номер документа, що засвідчує якість продукції (товарів) ___
___________________________________________________

14. Станція і дата відвантаження________________________________

15. Станція призначення і дата прибуття вантажу____________________

16. Час видачі вантажу органом транспорту _____________________

17. Час розкриття вагона, контейнера, автофургона та інших опломбованих транспортних засобів_________________________________________________

18. Дата і номер комерційного акта (акта за загальною формою або акта автопідприємства) _______________________________________

19. Час доставки вантажу на склад одержувача ___________________

20. Умови зберігання вантажу на складі одержувача до складення акта
___________________________________________________________

21. Стан тари і упаковки у момент огляду продукції, зміст зовнішнього маркування тари, в чиїй тарі, упаковці пред'явлено для огляду продукцію (виробника або відправника) _______________________

22. Дата розкриття тари та упаковки __________________________________

23. Зауваження щодо маркування, тари, упаковки, а також кількість продукції, до якої належить кожний із виявлених недоліків ____________________________________________________________

24. Якщо проводилася вибіркова перевірка продукції (на якій підставі: ГОСТ, технічні умови, інші обов'язкові правила, договір, порядок відбору продукції) ____________________________________________

25. За чиїми пломбами (відправника або органу транспорту) відвантажена і надійшла продукція, справність пломб, відбитки на них
__________________________________________________________

26. Транспортне і відправне маркування місць (за документами і фактично)__________________________________________________

27. Наявність або відсутність пакувальних ярликів, пломб на окремих місцях _____________________________________________________

28. Відмітка про видачу вантажу у порядку ст. 52 Статуту залізниць України _____________________________________________ (є, немає)

29. Кількість (вага), повне найменування і перелік пред'явленої до перевірки і фактично перевіреної продукції:

N
з/п
Найменування продукції Одиниця виміру Ціна За документами постачальника Фактично надійшло
всього у тому числі брак
кількість сума кількість сума кількість сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

(Вказати продукцію, сорт якої не відповідає сорту, зазначеному в документі, що засвідчує його якість)

30. Докладний опис виявлених недоліків та їх характер _______________________________________

31. Підстави, за яких продукція переводиться у більш низький сорт, з посиланням на стандарт, технічні умови, інші обов'язкові правила ___________________________________________________________

32. Кількість некомплектної продукції, перелік бракованих частин, вузлів і деталей та їх вартість __________________________________

33. Номери ГОСТ, технічних умов, креслень, зразків (еталонів), за якими проводилася перевірка якості продукції __________________________

34. Номер бракувальника підприємства-виробника продукції, якщо на продукції такий номер є ________________________________________________

35. Чи проведено відбір зразків (проб) і куди вони направлені (зазначити N і дату акта відбору)____________________________________________________

36. Інші дані, які, на думку комісії, слід зазначити в акті для підтвердження неналежної якості______________________________________________

37. Висновок комісії про характер виявлених дефектів у продукції і причини їх виникнення______________________________________________________

38. Члени комісії попереджені про відповідальність за підписання акта, що містить дані, які не відповідають дійсності ____________________________________

Підписи членів комісії:
 
1. _______________________
________________________
(П. І. Б.)
2. _______________________
________________________
(П. І. Б.)
Представник постачальника (незаінтересованої організації, громадськості)
________________________
(підпис)
________________________
(П. І. Б.)
Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email