Задача - Розрахувати вплив факторів на відхилення від плану

Предмет: 

За даними таблиці 1 розрахувати усіма способами вплив факторів на відхилення від плану фактичної суми товарної продукції:

- чисельності робітників;

- середня кількість днів роботи одного робітника;

- середньої тривалості робочого дня;

- середньогодинного виробітку.

Таблиця 1 – Вихідні дані

Показник планово фактично
1. товарна продукція, тис. грн. 528,5 544,9
2. середньоспискова чисельність робітників 156 148
3. загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин 283296 256336
3. загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів 35412 32856

Розв’язання

Для вирішення задачі, на основі таблиці 1 розрахуємо необхідні значення факторів.

Таблиця 2 – Значення факторів

Показник планово фактично Відхилення від плану Виконання плану, %
середньоспискова чисельність робітників 156 148 -8 94,87
середня кількість днів роботи одного робітника 227 222 -5 97,80
середня тривалість робочого дня, годин 8,00 7,80 -0,20 97,52
середньогодинний виробіток 1,87 2,13 0,26 113,95
товарна продукція, грн. 528500 544900 16400 103,10

Розрахуємо вплив даних факторів на відхилення від плану фактичної суми товарної продукції.

1) Способом ланцюгових підстановок.

Залежність обсягу товарної продукції від факторів описується наступною моделлю:

ТП = ЧР · Д · Г · В,

де ТП – обсяг товарної продукції;

ЧР – чисельність робітників;

Д – середня кількість днів роботи одного робітника;

Г – середня тривалість робочого дня;

В – середньогодинний виробіток.

Планове значення:

ТП0 = ЧР0 · Д0 · Г0 · В0,

156 · 227 · 8,00 · 1,87 = 528500 грн.

Ланцюгово підставляючи фактичні значення факторів (ЧР1, Д1, Г1, В1), визначимо їх вплив.

а) Визначимо вплив чисельності робітників:

ТПЧР = ЧР1 · Д0 · Г0 · В0 = 148 · 227 · 8,00 · 1,87 = 501397,4 (грн.)

ΔТПЧР = ТПЧР – ТП0 = 501397,4 – 528500 = – 27102,6 (грн.)

б) Визначимо вплив середньої кількості днів роботи одного робітника:

ТПД = ЧР1 · Д1 · Г0 · В0 = 148 · 222 · 8,00 · 1,87 = 490353,4 (грн.)

ΔТПД = ТПД – ТПЧР = 490353,4 – 501397,4 = – 11044,0 (грн.)

в) Визначимо вплив середньої тривалості робочого дня:

ТПГ = ЧР1 · Д1 · Г1 · В0 = 148 · 222 · 7,80 · 1,87 = 478205,0 (грн.)

ΔТПГ = ТПГ – ТПД = 478205,0 – 490353,4 = – 12148,4 (грн.)

г) Визначимо вплив середньогодинного виробітку:

ТПВ = ЧР1 · Д1 · Г1 · В1 = 156 · 227 · 8,00 · 2,13 = 544900,0 (грн.)

ΔТПВ = ТПВ – ТПГ = 501397,4 – 528500 = 66695,0 (грн.)

 

2) Способом абсолютних різниць.

За цим методом, вплив факторів визначається наступними формулами:

а) вплив чисельності робітників:

ΔТПЧР = (ЧР1 – ЧР0) · Д0 · Г0 · В0 = – 8 · 227 · 8,00 · 1,87 = – 27102,6 (грн.)

б) вплив середньої кількості днів роботи одного робітника:

ΔТПД = ЧР1 · (Д1 – Д0) · Г0 · В0 = 148 · (– 5) · 8,00 · 1,87 = – 11044,0 (грн.)

в) вплив середньої тривалості робочого дня:

ΔТПГ = ЧР1 · Д1 · (Г1 – Г0) · В0 = 148 · 222 · (– 0,2) · 1,87 = – 12148,4 (грн.)

г) вплив середньогодинного виробітку:

ΔТПВ = ЧР1 · Д1 · Г1 · (В1 – В0) = 156 · 227 · 8,00 · 0,26 = 66695,0 (грн.)

 

3) Способом відносних різниць.

Знайдемо відносне відхилення кожного фактору:

ΔЧР = (ЧР1 – ЧР0) : ЧР0 = – 0,0513 = – 5,13%;

ΔД = (Д1 – Д0) : Д0 = – 0,0220 = – 2,20%;

ΔГ = (Г1 – Г0) : Г0 = – 0,0248 = – 2,48%;

ΔВ = (В1 – В0) : В0 = 0,1395 = 13,95%;

Знаходимо вплив кожного фактору на обсяг товарної продукції за формулами:

а) вплив чисельності робітників:

ΔТПЧР = ТП0 · ΔЧР = 528500 · (– 0,0513) = – 27102,6 (грн.)

б) вплив середньої кількості днів роботи одного робітника:

ΔТПД = (ТП0 + ΔТПЧР) · ΔД = (528500 – 27102,6) · (– 0,0220) = – 11044,0 (грн.)

в) вплив середньої тривалості робочого дня:

ΔТПГ = (ТП0 + ΔТПЧР + ΔТПД) · ΔГ = – 12148,4 (грн.)

г) вплив середньогодинного виробітку:

ΔТПВ = (ТП0 + ΔТПЧР + ΔТПД + ΔТПГ) · ΔВ = 66695,0 (грн.)

 

Отже, фактична сума товарної продукції в порівнянні з планом зменшилася:

- на 27102,6 грн. – внаслідок зменшення чисельності робітників на 8 чоловік;

- на 11044,0 грн. – внаслідок зменшення середньої кількості днів роботи одного робітника на 5 днів;

- на 12148,4 грн. – внаслідок зменшення середньої тривалості робочого дня на 0,2 години.

Фактична сума товарної продукції збільшилася в порівнянні з планом – на 66695,0 грн. внаслідок зростання середньогодинного виробітку на 0,26 грн.

Загальний вплив чотирьох факторів:

ΔТПЧР + ΔТПД + ΔТПГ + ΔТПВ = – 27102,6 – 11044,0 – 12148,4 + 66695,0 = 16400 грн.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email