Вступ

Золото як метал, що відноситься до групи дорогоцінних та благородних, окрім вивчення відповідними науками його суто фізичних або хімічних характеристик, розглядається як загальний еквівалент та резервний актив в умовах розвитку світогосподарських процесів. У світовій фінансовій системі роль золота традиційно змінювалася у залежності від зовнішніх обставин та еволюційного поступу. Світовий ринок золота на сьогодні характеризується, як сукупність міжнародних і внутрішніх ринків, на яких відбувається торгівля золотом у фізичному вигляді та похідними інструментами.

Питання, пов’язані із аналізом кон’юнктури та тенденцій розвитку ринку золота, впливу на його функціонування різноманітних чинників, зміни ролі  дорогоцінного металу у світовому господарстві, розглядаються у наукових працях Н. Бодрової, М. Диби, С. Еш, О. Михайловського, А. Олексин, Н. Савчук, А. Федорчук та ін.

На сьогодні відмітною ознакою цього металу є його активне застосування усіма країнами світу як страхового та резервного фонду. Офіційні запаси золота, що зберігаються у центральних банках різних країн та в МВФ, становлять на сьогодні понад 31 тис. тонн [1]. Ринок золота набуває ознак глобального характеру, і визначається не лише економічними або політичними аспектами, а й розвитком телекомунікаційних комп’ютерних технологій. Золото використовується державами для підтримки на певному рівні золотовалютних резервів, слугує купівельним та платіжним засобом, виступає матеріалізацією суспільного багатства. Враховуючи роль золота як індикатора міжнародної економіки та розвитку окремих країн, вивчення аспектів функціонування ринку цього дорогоцінного металу набуває особливої актуальності, особливо в умовах економічної та фінансової нестабільності.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email