Висновки. Список використаних джерел

Значення золота у світовій фінансовій системі зростає. Світовий ринок золота є досить динамічним. Інвестори виявляють інтерес до дорогоцінного металу, що впливає на зміни механізмів ціноутворення на ринку, співвідношення попиту і пропозиції. Попит на золото зростає, коли збільшуються інфляційні очікування або настають кризові часи. Операції із золотом, як і з іншими дорогоцінними металами, залишаються важливими і для України, особливо в умовах економічної нестабільності. В загальному вітчизняний ринок золота є нестійким та невеликим за обсягом здійснюваних операцій у порівнянні із іншими країнами. Згідно з даними аналітичних досліджень, прогнозується збільшення інвестицій у золото, тому для українського ринку важливою рисою є інвестування у дорогоцінні метали як надійний та стабільний метод підвищення платоспроможності країни.

Список літератури:

 1. Полякова Ю. В. Науковий журнал « ПЕС».
 2. Бодрова Н. Світові ринки дорогоцінних металів: сучасний стан та основні чинники впливу / Бодрова Н. // Вісник НБУ. – 2011. – No 7. – С. 26-32.
 3. Савчук Н. Ринок золота: сучасний стан і перспективи розвитку / Савчук Н. // Ринок цінних паперів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.securities.usmdi.org.
 4. Михайловський О. В. Трансформація функцій золота у сучасній міжнародній економіці / Михайловський О. В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/APE/2011_12/APE-12-2011/230-237.pdf.
 5. Мировой рынок золота [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .
 6. Сайт World Gold Council [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 7. Федорчук А. Високосний фініш / Федорчук А. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .
 8. Інвестиції в золото в 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vseprogroshi.com.ua.
 9. Диба М. І. Операційна характеристика міжнародного ринку банківських металів / Диба М. І., Василенко В. В. [Електронний ресурс].–Режим доступу: .
 10. Федорчук А. Платина повертає позиції / Федорчук А. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .
 11. Золотовалютные резервы (ЗВР) Украины [Електронний ресурс]. Режим доступу: .

 

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email