2. Динаміка ринку золота у сучасних світогосподарських процесах

Основні чинники, що впливають на ціну на золото у світовому господарстві:

- вартість видобутку золота (сучасні тенденції показують зростання витрат на видобування цього дорогоцінного металу);

- зміни курсів валют, фондових індексів і цін на нафту (найбільший вплив справляють такі валюти як долар США та швейцарський франк);

- коливання цін на інші дорогоцінні метали (срібло, платина, паладій);

- зміни у законодавстві, що стосуються введення або зняття обмежень на укладення угод з дорогоцінними металами;

- економічні коливання у міжнародній економіці;

- попит на золото в окремих галузях промисловості (ювелірна галузь, стоматологія);

- інвестиційний клімат у суспільстві.

Інвестори при здійсненні капіталовкладень у золото оцінюють різноманітні чинники – здатність застрахуватися від економічної та політичної нестабільності, знизити рівень ризику, передбачити ріст попиту на цей дорогоцінний метал. Існує чотири типи вкладення коштів – злитки, інвестиційні золоті монети, депозити, ювелірний сектор.

Серед причин інвестування у золото слід виокремити [2]:

- незалежність, коли на вартість золота впливає низка чинників, але його цінність як платіжного засобу залишається незмінною;

- резервні засоби, що передбачає накопичення золота державами та центробанками з метою забезпечення своїх грошових одиниць;

- висока ліквідність, яка виявляється у властивості золота бути конвертованим на фінансовому ринку у стислі терміни, на відміну від деяких цінних паперів;

- диверсифікація активів, коли золото відіграє важливу роль у формуванні інвестиційного портфеля і піднімає його на інший рівень та захищає від цінових коливань;

- надійність та стабільність, яка виражається у цінності золота як способу вкладення грошей. На кінець 2016 року ціна на золото склала 1151,40 дол. за унцію [5]. Тенденція збільшення вартості золота, яка спостерігалася до 2013 року, змінила свій тренд і до 2015 року показувала уповільнення, яке почало стабілізуватися протягом 2016 року.

Рис. 2. Світові ціни на золото,дол. США за унцію у 2007-16 рр.

 

Як зазначають вітчизняні вчені, традиційно світові ціни на золото зростають при посиленні економічної та геополітичної невизначеності, та знижуються, коли міжнародна економіка демонструє стабільне зростання [6].

Розподіл золота у 2015 року виглядає наступним чином: державні банки та міжнародні фінансові організації – 20%, ювелірна галузь – 44%, стоматологія та промисловість – 13%, інвестиції – 23% (рис. 3).

Рис. 3. Світовий розподіл золота у 2015 році, %

 

Науково-технічний прогрес та зростання суспільного виробництва і його модернізація у економічно розвинених країнах світу, а також утворення потужних неринкових факторів впливу на міжнародну економіку, сприяли демонетизації золота [8].

За індикатор стану світової економіки беруть співвідношення цін золота і платини, яке коливається у залежності від циклічності економічного розвитку. Протягом періоду стабільного зростання світової економіки платина є в 2-2,5 рази дорожчою за золото завдяки тому, що у природі вона зустрічається рідше, для її отримання необхідно переробити у три рази більше руди, ніж для добування золота, і для виготовлення ювелірних виробів цей метал використовується у значно менших обсягах. Під час світових криз попит на платину знижується, метал втрачає в ціні і тому його інвестиційний потенціал є нижчим, ніж у золота. Проте на користь золота свідчить його історична роль грошового еквівалента [9].

 

 

 

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email