Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ «Місто - Д»)

3.3. Оцінка ефективності реорганізації управління маркетинговою діяльністю підприємства на прикладі ТОВ «Місто - Д»

З метою обґрунтування доцільності проведеної реорганізації маркетингового управління ТОВ «Місто - Д», проведемо оцінку запланованих витрат та доходів. Зазвичай, виконуються лише заявки постачальників, з якими було укладено угоду. Заявки інших підприємств через перевантаженість працівників продуктово-маркетингових бригад почали виконуватись стихійно в 2009 р. і виконуються лише на 15%.Таким чином, 85% замовників послуг, що могло б виконувати підприємство, воно втрачає.

Кваліфікація персоналу дозволяє виконувати подібні роботи. Фактично, вони вже виконуються планово на замовлення постачальників. В 2010 р. доходи, одержані від проведення маркетингових заходів зросли порівняно із 2009 р. зросли з 129280,4 тис. грн. до 144822,0 тис. грн., тобто на 15541,6 тис. грн. Таким чином, за прогнозними даними, сумарний прибуток від маркетингових заходів без надання знижок виробниками на підтримку маркетингових заходів складе 113824,0 грн., що на 18066,0 грн. більше за 2010 р.

Розрахуємо методом екстраполяції прибутки підприємства, якщо воно надаватиме додаткові маркетингові послуги. Дані наведені у табл. 3.7.

Графік прогнозу динаміки прибутків від надання додаткових маркетингових послуг ТОВ «Місто - Д» наведено на рис. 3.6. Графік прогнозу динаміки прибутків від проведення маркетингових заходів ТОВ «Місто - Д» наведено на рис. 3.7.

Таблиця 3.7

Розрахунок динаміки прибутків від надання додаткових послуг ТОВ «Місто - Д»

Показники
Сума, тис. грн.
2008 р.
2009 р.
2010 р.
прогнозний
Збільшення обсягів продажу товарів від проведення маркетингових заходів
83220,4
83301,0
92407,0
111700,0
Прибутки від надання маркетингових послуг
1010,0
1290,0
1345,0
2124,0
Сумарний прибуток від маркетингових заходів без знижок
86234,4
86596
95758,0
113824

Діаграма прогнозу динаміки прибутків від надання маркетингових послуг ТОВ «Місто - Д»

Рис. 3.6. Діаграма прогнозу динаміки прибутків від надання маркетингових послуг ТОВ «Місто - Д»

Графік прогнозу динаміки прибутків від надання додаткових маркетингових послуг ТОВ «Місто - Д» наведено на рис. 3.6., графік прогнозу динаміки прибутків від проведення маркетингових заходів ТОВ «Місто - Д» наведено на рис. 3.7. Із графіків можна побачити, що внаслідок запропонованих в магістерській роботі пропозицій, прогнозні дані прибутків від проведення маркетингових заходів і від надання маркетингових послуг, зростуть.

Діаграма прогнозу динаміки прибутків від проведення маркетингових заходів ТОВ «Місто - Д», тис. грн.

Рис. 3.7. Діаграма прогнозу динаміки прибутків від проведення маркетингових заходів ТОВ «Місто - Д», тис. грн.

 Діаграма прогнозу динаміки прибутків від маркетингової діяльності «Місто - Д», тис. грн.

Рис. 3.8. Діаграма прогнозу динаміки прибутків від маркетингової діяльності «Місто - Д», тис. грн.

Таким чином, на рис. 3.8. наведено графік прогнозу динаміки прибутків від маркетингової діяльності ТОВ «Місто - Д» у сумі. Проведемо підрахунки вартості надання рекламної компанії додаткових маркетингових послуг, що пропонує фірма, розрахунки у табл. 3.8.

Таблиця 3.8

Розрахунок вартості надання рекламних оголошень та рекламних статей у ЗМІ на прогнозний рік

Найменування видання
Вартість реклами,
тис. грн.
Реклама в пошукових системах Інтернет – виданнях, контекстна реклама у мережі Інтернет, тис. грн.
5,8
Реклама в журналі «Маркетинг и реклама»
12,0
Реклама в журналі «Маркетинг в Україні»
11,0
Реклама в журналі «Бізнес»
15,0
Разом:
43,8

Таким чином, витрати на рекламну кампанію становитимуть 43,8 тис. грн. на плановий рік.

Підприємство пропонує на ринку, в числі інших, товари фірм «Екмі» та «SCA». Збут за цим напрямком знизився на 11,97% і 9,85% відповідно за останній рік. Аналіз витрат на перепрофілювання членів продуктово-маркетингової бригади на надання додаткових маркетингових послуг наведено у табл. 3.9.

Таблиця 3.9

Аналіз витрат на перепрофілювання членів продуктово-маркетингових бригад ТОВ «Місто - Д»

Показник
Рік
Динаміка,
у % від 2010
2010
Плановий
Валовий прибуток, тис. грн.
757,5
837,1
110,5
Фінансові доходи від маркетингових заходів, тис. грн.
144,82
170,91
118,02
Вартість рекламної компанії, тис. грн.
0
-43,8
-43,8
Разом:
902,32
964,21
106,9

Як слідує з наведених у табл. 3.9 даних, після перепрофілювання продуктово-маркетингової бригади № 4, прибуток підприємства зросте на 282,64 тис. грн. на рік. З метою оцінки динаміки витрат на управління маркетингом, наведемо характеристику витрат у табл. 3.10, з урахуванням витрат на заробітну плату, канцелярських та інформаційних витрат.

Таблиця 3.10

Динаміка витрат на маркетингове управління підприємства ТОВ «Місто - Д» у 2010 р., порівняно з плановим

Статті витрат
Сума на рік, тис. грн.
Прогнозний,
у % до 2010
2010 р.
прогнозний
Виплати робітникам
5,12
12,0
в 2,6 рази
Податкові нарахування на заробітну платню
1,91
4,5
в 2,6 рази
Заправка картриджу
1,3
1,4
107,7
Витрати на зв’язок
16,2
17,1
105,6
Інформаційні послуги
0,4
0,3
75,0
Канцелярські товари
1,2
1,51
125,3
Ремонт та обслуговування комп'ютерів та принтерів
1,8
2,3
100
Вартість друкованої рекламної продукції (плакати, рекламні листки, стенди тощо)
14,01
15,51
110,6
Витрати, пов’язані із створенням акційних та подарункових наборів товару «два в одному»
45,94
47,51
103,4
Витрати, пов’язані зі знижкою на продукцію
51,07
54,1
105,8
Інші витрати
1,08
1,28
107,5
Разом:
140,63
160,51
114,14

Таким чином, загальні прогнозні витрати на маркетингову діяльність зросли на 14,14%, тобто на 19,88 тис. грн. і у плановому році становитимуть 114,14% від попереднього року. Але прибутки від впровадження перепрофілювання зростуть на 238,84 тис. грн. на рік і становитимуть 371,0 тис. грн. у плановому році.

Прогнозування ефективності роботи персоналу торговельно-маркетингових бригад проводиться за допомогою показника рентабельності маркетингу. Прогноз рентабельності маркетингу занесено у табл. 3.11. Таким чином внаслідок запроваджених змін рентабельність підвищиться і складе 21,9% замість попередніх 19,81. Хоча витрати на маркетинг підвищуються, вони фактично окупляться зростанням прибутку на 25,5%.

Таблиця 3.11

Прогноз рентабельності маркетингу ТОВ «Місто - Д»

Показник
2010 р.
прогнозний
Прогнозний у % від 2010
Прибуток, тис. грн.
27,8
34,9
125,54
Витрати, тис. грн.
140,6
160,5
114,15
Рентабельність маркетингу, %
19,81
21,9
110,6

Розмір фінансових ресурсів. що виділяються на маркетинг, слід планувати залежно від фактичного доходу підприємства і коефіцієнта впливу маркетингу. Прогнозування динаміки коефіцієнту впливу маркетингу наведене у табл. 3.12.

Таблиця 3.12

Прогноз динаміки коефіцієнту впливу маркетингу ТОВ «Місто - Д»

Показник
Рік
у % від 2010
2010
прогнозний
1
2
3
4
Витрати на маркетинг, тис. грн.
140,6
160,5
102,4
Прибуток, валовий, тис. грн.
688,3
783,3
117,5
Коефіцієнт, %
16,0
20,5
128,1

Таким чином, коефіцієнту впливу маркетингу. За прогнозними даними, наведеними у табл.. 3.12,  зросте до 20,5% в прогнозному періоді, що підвищить показники діяльності підприємства і прибуток від його діяльності у прогнозному році.

Розрахуємо прогнозну ефективність маркетингу.

Емар. (2010) = 0,0983 × (1 × 1 + 1 × 2 + 2 × 1 + 1 × 2 + 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2 + 2 × 0 + 0 × 1)  × (688,3 - 140,6) / 140,6 = 5,023,

Емар. (прогнозна) = 0,0983 × (2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 0 + 0 × 2) × (783,3 - 160,5) / 160,5 = 12,21.

Таким чином ефективність використання маркетингу на підприємстві ТОВ «Місто - Д» підвищується з 5,023 у базовому році до 12,21 у прогнозному. Це свідчить про доцільність впровадження запропонованих змін і окупність витрат.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email