Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ «Місто - Д»)

Реферат

Дипломна робота: 118 с., 26 рис., 27 табл., 58 літературних джерел.

Мета дослідження: дослідити організацію управління маркетинговою діяльністю на підприємстві збутової сфери та обґрунтувати напрями з її вдосконалення.

Об’єктом дослідження є оптове збутове підприємство ТОВ «Місто - Д».

Методи дослідження – для вирішення поставлених у роботі задач була використана система методів наукового дослідження, а саме: аналіз і синтез; аналітичні методи: порівняльний і економічний аналіз, графічний; прогностичні методи, метод експертних оцінок.

Пропонуємо нову методику маркетингового аналізу та аудиту підприємства та застосування маркетингу, яка апробована при аналізі підприємства ТОВ «Місто - Д», провести модернізацію організаційної структури підприємства, провести вихід підприємства на ринки сусідніх областей, ввести ефективну систему маркетингового контролю. Це збільшить ефективність і швидкість роботи, збільшить прибутки, оптимізує загрузку на всіх працівників маркетингової служби, розширить діяльність підприємства.

МАРКЕТИНГ, ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ, МАРКЕТИНГОВИЙ ВІДДІЛ, МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email