Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ «Місто - Д»)

Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ «Місто - Д»)

Тип работы: 
Предмет: 

Тема дипломної роботи

Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ «Місто - Д»)

Затверджена наказом по університету № 055 від «29» грудня 2010 р.

2. Термін здачі закінченої роботи «11» травня 2011 р.

3. Цільова установка та загальний напрямок роботи: розробка теоретичних і практичних рекомендацій з удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Об’єкт дослідження – Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто - Д»

4. Структура та зміст дипломної роботи (перелік питань, які необхідно опрацювати).

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність управління маркетинговою діяльністю підприємства

1.2. Механізм управління маркетинговою діяльністю підприємства

1.3. Аналіз і аудит маркетингової діяльності підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВ «МІСТО - Д»

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Стан управління маркетинговою діяльністю на підприємстві

2.3.Оцінка ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МІСТО - Д»

3.1. Напрямки удосконалення організації управління маркетинговою діяльністю ТОВ «Місто - Д»

3.2. Обґрунтування реорганізації управління маркетинговою діяльністю та розрахунок бюджету

3.3. Оцінка ефективності реорганізації управління маркетинговою діяльністю підприємства на прикладі ТОВ «Місто - Д»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

5. Календарний план виконання роботи

№ з/п
Назви частин та етапи роботи
Термін виконання
за планом
фактично
1.
Складання бібліографії та вивчення літературних джерел
20.10.10
20.10.10
3.
Збирання матеріалу на підприємстві
01.11.10
01.11.10
4.
Виконання вступу
13.11.10
13.11.10
5.
Виконання розділу 1
16.01.11
16.01.11
6.
Виконання розділу 2
17.03.11
17.03.11
7.
Виконання розділу 3
29.04.11
29.04.11
8.
Формулювання висновків
04.05.11
04.05.11
9.
Оформлення роботи, одержання відгуку та рецензії
06.05.11
08.06.11
10.
Подання роботи на кафедру
11.05.11
11.05.11
Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email