Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «Бренд Бенд»)

3.2. Рекламні кампанії та просування продукції

Сьогодні ТОВ «Бренд Бенд» – це не лише елемент структури, що забезпечує велику частину клієнтів на даній території послугами поліграфічного друку, але ще і комерційна організація. Одним із стратегічних завдань є можливість залучити і утримати покупця з метою здобуття прибутку і продовження своєї діяльності. Для цього компанія повинна мати деякі безперечні переваги, аби будь-який споживач став її постійним і лояльним клієнтом.

Такі переваги називаються конкурентними. Конкурентоспроможність – це уміння організації зайняти на ринку кращі позиції по відношенню до конкурентів. Зрозуміло, що для цього необхідні певні характеристики (організаційні здібності), які дозволять цього досягти. Традиційно їх називають ресурсами, які підрозділяють на відчутних, невідчутних і людських.

При завоюванні деякої частки ринку, необхідно визначити заходи для дії на споживачів:

- реклама в засобах масової інформації. Така реклама може бути розміщена в спеціалізованих або популярних друкарських виданнях, на радіо, телебаченні. Реклама повинна здійснюватися відповідно до закону України «Про рекламу»;

- пропаганда, направлена в основному на тих споживачів, які недовірливо відносяться до реклами, і тому інформаційний матеріал, стаття, нарис, виступ фахівця і тому подібне здаються їм достовірнішими.

За даними 2009 року фінансовий стан ТОВ «Бренд Бенд», незважаючи на економічну кризу в країні, є досить стабільним. Поточна діяльність підприємства дозволяє отримувати прибуток і окупати витрати необхідні для ефективної діяльності підприємства.

Як першочергові заходи доцільно запропонувати організацію, розробку і проведення активної рекламної компанії, яка своєю метою матиме збільшення попиту на послуги ТОВ «Бренд Бенд». Це можна реалізувати у вигляді наступних заходів:

- реклама на телебаченні;

- реклама в газеті (журналі);

- реклама в комп'ютерних мережах (Internet);

- листівки;

- реклама на радіо.

Отже, можна зробити вивід про те, що ефективне стимулювання збуту можливе лише при поєднанні проведення заходів як по відношенню до внутрішнього середовища фірми (цілі, завдання, структура, технологія, люди) – з метою оптимізації цих складових, так і по відношенню до зовнішнього середовища – підвищення ефективності маркетингових комунікацій. Всі ці чинники, зрештою, сприятимуть підвищенню попиту на продукцію ТОВ «Бренд Бенд» і основної мети – здобуття прибутку.

Слід зазначити, що перше місце серед джерел інформації для клієнтів рекламної поліграфії займають спеціалізовані виставки. В даний час в Україні, в м. Києві проводиться тільки одна спеціалізована виставка, що стосується ринку рекламної поліграфії, яка проводиться компанією «Євроіндекс» і називається «Рекламні і маркетингові технології REX». ТОВ «Бренд Бенд» є постійним учасником даній виставки з моменту її появи.

Розглянемо проект участі підприємства ТОВ «Бренд Бенд» в міжнародній виставці «Рекламні і маркетингові технології REX», Міжнародна спеціалізована виставка.

Кращими аргументами в користь або проти участі в конкретній виставці можуть служити результати проведення цієї виставки торік і результати проведення інших виставок цими ж організаторами. Вивчення каталогів, відгуків в пресі, думка колег, тип виставки, кількість і рівень учасників, кількість відвідувачів.

Сформулюємо основні цілі для підприємства ТОВ «Бренд Бенд» при участі в спеціалізованій виставці «Рекламні і маркетингові технології REX»:

- демонстрація своїй продукції, представлення нових товарів (послуг);

- просування торгівельної марки, поліпшення іміджу компанії на внутрішньому і зарубіжних ринках;

- вивчення ринків збуту, формування дилерської мережі;

- реклама свого підприємства;

- вивчення продукції і стратегії конкурентів;

- збільшення збутових показників підприємства;

- комунікація з партнерами, існуючими корпоративними клієнтами;

- здійснення прямого контакту з перспективними потенційними замовниками;

- інтеграція зі світовими виробничими структурами;

- вивчення споживчих переваг.

Цим цілям і їх досягненню мають бути підпорядковані цілі нижчого рівня, зокрема цілі реалізації маркетингу:

- підвищення конкурентоспроможності продукції;

- забезпечення ефективної товарної політики;

- реалізація дієвої цінової політики;

- забезпечення ефективної політики розподілу товарів;

- реалізація дієвої політики просування.

Досягнення сформульованих цілей може бути забезпечене, якщо будуть досягнуті цілі нижчого рівня. Як такі цілі по відношенню до забезпечення ефективної товарної політики потрібно вказати:

- розширення асортименту пропонованих товарів;

- оцінка нових товарів;

- поліпшення якості вироблюваних товарів;

- перепозиціювання товару на ринку.

 Що стосується цінової політики, то тут для забезпечення її дієвості цілями участі у виставці є:

- визначення верхнього кордону ціни товару;

- визначення найбільш прийнятного рівня сервісного обслуговування;

- адаптація методів цінової політики до використовуваних підходів до вирішення аналогічних завдань конкурентами.

З точки зору вдосконалення розподілу товарів основними цілями є:

- пошук нових торгівельних партнерів;

- оцінка ефективності системи розподілу, що склалася;

- створення і вдосконалення діяльності торгівельних мереж.

Нарешті, для забезпечення ефективної політики просування товарів як цілі участі в і виставці є:

- створення високого іміджу товару та послуг поліграфії;

- активізація окремих елементів політики просування;

- створення фірмового іміджу.

Витрати на проведення акції. У таблиці 3.2 вказані витрати на проведення акції, виставкова площа 15 квадратних метрів, тривалість акції 4 дні.

Таблиця 3.2

Витрат на проведення виставки

Найменування платежу
Сума витрат, євро
Реєстраційний збір: загальноорганізаційні витрати, охорона, реклама, інформація про учасників виставки в каталозі (текст до 1000 знаків), електронна версія каталогу, інформаційні матеріали, запрошення на презентацію виставки на одну персону, 1 екземпляр каталогу виставки, 3 бейджа і 15 разових пропусків
120
Комплексний монтаж стенду: підлогове покриття, стійки, стінні панелі, сполучні прогони, фризова панель з фризовим написом, вішалка, корзина для паперів, 1 стіл на кожних 3 кв. м, 1 світильник і 1 стілець
275
Виставкова площа (у вартість входить: оренда площі, загальне освітлення, опалювання, загальна охорона, прибирання проходів між стендами, вивіз сміття)
1600
Витрати на завезення, вивіз продукції, устаткування: транспорт, робота вантажників
80
Витрати на друкарську продукцію
200
Витрати на харчування персоналу
100
Разом:
2375

Таким чином, сумарні виставкові витрати складають 2375 євро або 26125 грн. Основну частину витрат займають витрати на оренду стенду (близько 70% від загальної вартості участі).

Виставка є унікально багатоплановим комплексним заходом, і однозначно оцінити її ефективність досить складно. Легко оцінити ефективність розміщення конкретного рекламного модуля в конкретній газеті, але дуже важко провести дослідження по рекламній кампанії в цілому. Але без оцінки ефективності неможливе грамотне планування наступних виставок, адже чим менше уваги приділяється аналізу результатів виставки, тим більше вірогідність повторення помилок. Виходити потрібно не з прогнозу мінімальних продажів, а з прогнозу середніх продажів. Проаналізуємо доходи від виставок підприємства ТОВ «Бренд Бенд», що були отримані в 2009 році.

На основі показників участі підприємства у виставках, спеціалістами ТОВ «Бренд Бенд» виведений середній показник зростання середньоденного товарообігу під час участі у виставці, впродовж трьох місяців після проведення виставки, виявлено середнє число контактів, відвідувачів стенду і середнє число укладених контрактів.

Для оцінки ефективності виставки необхідний підрахунок доходу від продажів на виставці і від продажів після неї. Середній дохід від продажів на виставці з врахуванням відсотка зростання товарообігу по середньому показнику представлений в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Дохід від укладених на виставці контрактів на продаж та послуги

Найменування групи товарів
Сума, грн.
Рекламна поліграфія
15400
Книжно-журнальна поліграфія
3200
Паперово-білова продукція
4600
Разом
23200

З врахуванням витрат на проведення виставки можна зробити вивід, що за дні проведення виставки вона не окупилася. Проте варто відмітити, що під час проведення виставки не лише реалізуються продажі, але і притягуються потенційні покупці.

Не дивлячись на те, що в дні проведення виставка не окупила себе, згодом спостерігався значний приплив клієнтів.

Відвідувачами стенду ТОВ «Бренд Бенд», яким була розіслана вся рекламна інформація з тематики, що їх цікавить, були заповнені анкети, були зроблені попередні замовлення в офісі компанії.

Протягом подальших трьох місяців після участі у виставці ТОВ «Бренд Бенд» було укладено контрактів на реалізацію продукції на загальну суму 6831 тис. грн.

Для розрахунку економічної ефективності заходу використовуємо наступну формулу:

Розрахунок економічної ефективності заходу                                        (3.1)

де Р - економічна ефективність проекту, грн.;

Т – середньоденний зворот в період до виставки, грн.;

ПВ – приріст середньоденного товарообігу в період виставки і післявиставковий період, грн.;

ДВ – число днів обліку товарообігу в період виставки і післявиставковий період, днів;

Н – торгівельна націнка на товар %;

І – витрати на участь у виставці, грн.

Середньоденний зворот в період до виставки складав 45 тис. грн., під час виставки планово – 112 тис. грн., протягом подальших трьох місяців загалом – 6831 тис. грн.

Таким чином, економічна ефективність даного проекту по формулі (3.1) складе:

Економічна ефективність проекту  

Таким чином, можна відмітити, що економічний ефект від виставки значний. Аналіз результатів виставки фірми за останні місяці показав, що саме виставки є досить ефективним і вигідним (у співвідношенні доходів і витрат) способом підвищення конкурентоспроможності продукції.

За підсумками розрахунку економічного ефекту, вочевидь, що основні цілі по підвищенню конкурентоспроможності продукції і, як наслідок, об'ємів продажів, виконані. По виділенню 3 місяців з моменту організації виставки можна зробити наступні виводи.

Для оцінки економічної ефективності необхідно враховувати післявиставковий період (в даному випадку 3 місяці), інакше виставка буде оцінена як збиткова.

Важливим по значущості джерелом інформації виступають спеціалізовані періодичні видання і каталоги. Згідно даним дослідження клієнти отримують інформацію з цих джерел в 61,5% випадків. Слід зазначити, що зважаючи на відсутність єдиної служби маркетингу на підприємстві, рекламна політика компанії носила епізодичний і безсистемний характер. Ефективність проведених рекламних компаній не розраховувалася.

Тому наступним заходом, здатним зробити вплив на зростання валового доходу ТОВ «Бренд Бенд», необхідно провести рекламну кампанію в спеціалізованих виданнях і каталогах.

Зараз список спеціалізованих видань, які розміщують на своїх сторінках публікації про ринок рекламної поліграфії України, достатньо малий (табл. 3.4). Оскільки всі з перерахованих видань направлено тільки на цільову аудиторію і є визнаними авторитетами даного сегменту ринку, а також зважаючи на відсутність об'єктивних даних щодо тиражу видань, числа читачів серед цільової аудиторії того або іншого видання, розрахунок рейтингів видань недоцільний.

План подачі рекламних оголошень і рекламних статей повинен відповідати призначенню видання (табл. 3.4).

Таблиця 3.4

План подачі рекламних оголошень і рекламних статей в спеціалізованих виданнях

№ пп.
Найменування видання
Заявлений тираж, шт.
Періодичність виходу
Призначення видання
Характер розміщуваної реклами
Вартість реклами, грн.
1.
Спеціалізований каталог «Поліграфія від А до Я»
5 000
2 раз на рік
Консолідований прайс-лист по поліграфічній продукції
2 стор. обкладинки, кольорова вставка, рекламна стаття, 160 прайс-строк
23 778,48
2.
Спеціалізований каталог «Поліграфія України 2009»
5 000
2 раз на рік
Аналітичний огляд поліграфічного ринку України, перелік продукції, що виготовляється, особливості компаній
3 стор. обкладинки, рекламна стаття
15 990,00
3.
Журнал «Дзеркало реклами»
5 000
18 разів на рік
Інформаційне видання про рекламний ринок України
18 подач: 1 кольорова смуга і рекламна стаття
79 806,38
4.
Журнал «Маркетинг і реклама»
5 000
12 разів на рік
Науково-аналітичне видання про рекламу
6 подач: 1 кольорова смуга
31 920,00
5.
Журнал «Маркетинг в Україні»
5 000
12 разів на рік
Науково-аналітичне видання про перебування і розвиток маркетингу на Україні
12 подач: 1 кольорова смуга
29 366,40
6.
Каталог виставки «REX 2009»
1 000
2 раз на рік
Перелік експонентів виставки, короткий огляд діяльності
2 стор. обкладинки, кольорова вставка
10 635,74
Разом
191 497,00

Для розрахунку планованого економічного ефекту від впровадження даного заходу скористаємося формулою, запропонованою Ж.-Ж. Ламбеном:

Планований економічний ефект від впровадження заходу                                       (3.2)

де Q1 – планований приріст валового доходу за період t; Qt-1 – фактичний валовий прибуток за попередній період; S1 – витрати на рекламу.

Підставимо дані валового доходу компанії за 2009 рік і плановані витрати на рекламу в 2010 грн. в запропоновану формулу.

Розрахунок планованого економічного ефекту від впровадження заходу454,235 тис. грн.

Економічний ефект витрат на рекламу в спеціалізованих виданнях складає 2,37 грн. на кожну гривню, витрачену на рекламу. Плановане зростання річного валового доходу складає 0,91%.

Великий вплив на організацію процесу продажів поліграфічних послуг компанії надає наявність певного рівня технологічних і економічних знань у продавців, про що згадувалося вищим. Знання на рівні прайс-листа компанії достатні для її клієнта, але недостатні для співробітника відділу продажів. В процесі ротації продавців виникає проблема швидкої підготовки нових співробітників і скорочення випробувального терміну. Зараз через відсутність впорядкованого набору інформації, необхідної для швидкого входження в посаду нових продавців, випробувальний термін в компанії складає три місяці.

Підсумовуючи вищесказане, доцільно розробити і виготовити «портфель продавця», який повинен містити наступні документи рекламно-інформаційного характеру:

- каталог зразків друку і післядрукового доопрацювання;

- прайс-листи компанії на додрукову підготовку, друк і післядрукове доопрацювання з достатнім рівнем технологічної інформації, яка дозволила б правильно користуватися ними;

- брошури, що містять технологічну інформацію і корпоративні стандарти управління і продажів.

Визначимо концепцію, бюджет кожного документа і необхідні ресурси для його виготовлення.

Каталог зразків друку і післядрукове доопрацювання повинне бути брошурою формату А5 (148х210 мм). Брошура повинна містити листи з наступними видами друку і післядрукового доопрацювання:

- види облагороджування картону;

- види лакування поліграфічними лаками;

- види висікань;

- види того, що скріпляє поліграфічної продукції.

Прайс-лист на послуги додрукової підготовки – брошура формату А5, що скріпляє двома скобами. Він повинен містити інформацію по переліку послуг додрукової підготовки, технологічну інформацію про ці послуги і власне таблицю з вартістю послуг.

Брошури з технологічною і корпоративною інформацією – це внутрішні документи компанії. Вимоги до якості виконання і зовнішнього вигляду аналогічні вимогам до службових документів: формат А5, чорно-білий друк, скріпляє скобами.

Таблиця 3.5

Бюджет безкоштовних зразків рекламно-інформаційного характеру, грн.

Стаття витрат
Найменування документів
Каталог зразків доопрацювання
Прайс-лист на додрукову підготовку
Прайс-лист на друк і доопрацювання
Брошура з технологічною інформацією
Брошура з корпоративною інформацією
Дизайн і макетування
546,63
273,32
109,30
102,65
95,32
Додрукова підготовка
680,96
340,56
170,24
10,12
8,23
Папір і матеріали
2 568,91
956,23
207,38
56,32
48,93
Виготовлення
1 236,33
356,98
256,32
23,12
18,93
Упаковка
86,32
23,00
23,00
0,00
0,00
Разом
5 119,15
1 950,09
766,24
192,21
171,41
Тираж
1 000
2 500
2 500
100
100
Вартість 1 документа
5,12
0,78
0,31
1,92
1,71

Сукупні витрати на виготовлення безкоштовних зразків складуть 8199,10 грн. (табл. 3.5)

Для визначення ефективності дії даного заходу на діяльність компанії повернемося до аналізу ситуації ухвалення рішення клієнтом про покупку.

В таблиці 3.6 представлені прогнозованої реакції споживачів і динаміки цих чинників до і після виготовлення і розповсюдження вище приведених безкоштовних зразків. Таблиця прогнозованих відповідей складена на підставі системи експертних оцінок співробітників відділу продажів компанії. 

Таблиця 3.6

Вплив наявності безкоштовних зразків на показники ринкового рейтингу компанії

Групи показників
До виготовлення
Після виготовлення
Орієнтація всієї діяльності на клієнта
3,83
4,91
Режим роботи підприємства
4,95
4,95
Місце розташування офісу
4,85
4,85
Устаткування кімнати для відвідувачів
4,60
4,96
Наявність і якість безкоштовних зразків
2,36
4,88
Наявність прайс-листів
1,32
4,92
Повнота послуг, що надаються
4,87
4,87
Рівень кваліфікації персоналу
4,20
4,91
Знання потреб клієнта
4,85
4,85
Знання конкурентів
4,70
4,70
Техніка ведення переговорів
4,95
4,95
Терміни надання розрахунків
4,23
4,88
Рівень технологічних знань
4,12
4,96
Знання власного устаткування
4,02
4,95
Рівень економічної підготовки
3,20
4,97
Правильність оформлення документації
3,56
4,99

На підставі планованого зростання показників двох чинників проведемо перерахунок ринкового рейтингу ТОВ «Бренд Бенд». Вага чинника взята на підставі анкетування клієнтів компанії співробітниками відділу продажів компанії.

Результати занесемо до таблиці 3.7.

Таблиця 3.7

Зміна ринкового рейтингу компанії по основних споживчих характеристиках

Рейтинговий чинник
Вага чинника
Первинне значення
Розрахункове значення
Якість друку
1,23
4,55
4,55
Дотримання термінів
2,77
4,05
4,05
Прийнятні ціни
3,69
3,65
3,65
Орієнтація всієї діяльності на клієнта
5,70
3,83
4,91
Сучасне устаткування
4,52
4,57
4,57
Кваліфікація персоналу
5,61
4,20
4,91
Підсумковий рейтинг
 
5,46
6,03

Аналіз даних з таблиці 3.7 дозволяє зробити наступний вивід: виготовлення і розповсюдження безкоштовних зразків дозволяє підвищити рейтинг лідерства компанії на 57 пунктів або на 10,4%.

Слід чекати, що при незмінності впливу решти всіх чинників, це підвищення рейтингу позитивно позначиться на збільшенні ринкової частки компанії і валового річного доходу.

Для розрахунку планованої ефективності витрат на проведення рекламної компанії ТОВ «Бренд Бенд» в 2010 році звернемося до формули 3.2:, що вже використовувалася.

Підставимо дані валового доходу компанії за 2009 рік і плановані витрати на виготовлення безкоштовних зразків в запропоновану формулу.

Розрахунок планованого економічного ефекту від впровадження заходу249,623 тис. грн.

Тобто, економічний ефект витрат на виготовлення безкоштовних зразків рекламно-інформаційного характеру складає 30,45 грн. на кожну гривню, витрачену на рекламу. Плановане зростання річного валового доходу складає 0,50%.

Реклама, поліграфія, сувенірна продукція — це ланки одного ланцюга, покликаного міцно пов'язувати потенційного покупця з пропонованою продукцією підприємства, викликати позитивні асоціації і укріплювати його позитивний імідж. А основний результат дії формули реклама плюс поліграфія — це істотне збільшення продажів. Захід полягає в створенні сувенірної і представницької продукції, яка не лише ознайомить потенційних покупців з продукцією підприємства, але і створить сприятливий імідж підприємству ТОВ «Бренд Бенд», тим самим збільшивши популярність продукції і кількість замовлень. Дана продукція створює фірмовий стиль ТОВ «Бренд Бенд». В рамках вищезгаданої акції вирішено провести наступні заходи:

- видання книги;

- розробка і друк фірмових календарів;

- друк фірмових візиток, VIP-карток;

- видання каталогу продукції ТОВ «Бренд Бенд»;

- презентаційні диски;

- фірмові теки, буклети;

- виготовлення значків ТОВ «Бренд Бенд»;

- виготовлення ювілейних значків.

Один з основних показників ефективності реклами — точність її попадання в цільову аудиторію. З цієї точки зору поліграфічна і сувенірна продукція дуже ефективні, вони виконують роль функціонального офісного, або особистого аксесуара і, одночасно, рекламного носія із зображенням логотипу, слогану і контактної інформації. На квартальні календарі, візитки теки і буклети в офісі погляд падає досить часто, а контактна інформація підприємства ТОВ «Бренд Бенд» виявиться на виду. Сувенірна продукція сьогодні включає безліч понять. Найважливішою частиною сувенірної продукції є деталі, дрібні, часто непомітні, але складові загальну картину, обличчя фірми. Подібна продукція дозволяє дотримати корпоративний стиль і показати рівень підприємства.

Роздавальні матеріали і сувеніри грають особливу, дуже важливу роль. Листівки, книги і сувеніри повинні забезпечити інформаційну підтримку продукції після закінчення ділових зустрічей, виставок, з'їздів. Після вказаних заходів важко пригадати, на яких стендах, що було представлене і про що йшли переговори. Відновити повну картину допомагають отримані роздавальні матеріали, і оскільки більше 80 % відвідувачів приймають рішення про покупку не під час виставки, а протягом зразковий трьох місяців після її завершення. Їх роль неможливо переоцінити.

Інформаційний потік, що обрушується на відвідувачів під час виставки, має і зворотну сторону: вони отримують більше роздавальних матеріалів, чим їм необхідно, Тому проста роздача листівок не вирішує проблеми продовження контакту, і ефективність роздавальних матеріалів безпосередньо залежить від їх оформлення і способу підношення. Це ж стосується і сувенірів. Не секрет, що багато хто користується кульковими ручками з логотипом вашої фірми і навіть не помічає цього. Відповідно, сувеніри і дарунки на виставці мають бути ретельно продумані і піднесені так, щоб ваш стенд і факт підношення дарунку запам'яталися і викликали приємні асоціації.

Імідж в рекламі, або рекламний образ, тісно пов'язаний з якою-небудь потребою цільової аудиторії. Ця потреба передається константами фірмового стилю (фірмові кольори, графіка, логотип, товарний знак, фірмовий блок, фірмовий шрифт, дизайн - у вигляді особливої верстки рекламних звернень фірми, фірмова символіка, слоган). Імідж - це образ потреби, що створюється художніми засобами.

Таким чином, основними цілями акції є:

- просування торгівельної марки, поліпшення іміджу компанії на внутрішньому і зарубіжних ринках;

- інформування потенційних клієнтів про номенклатуру і основних характеристик продукції;

- підтримка іміджу фірми як стабільного перспективного підприємства;

- формування лояльного сприйняття фірми та продукції;

- формування пакету для клієнтської розсилки;

- формування рекламного пакету для бізнес-партнерів.

Для розрахунку економічного ефекту проведення маркетингової акції необхідно розрахувати сукупні витрати. Загальні витрати з врахуванням актуальних ринкових цін на створення сувенірної і поліграфічної продукції представлені в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8

Витрати на проведення акції

Вид продукції
Кількість, екз.
Основні характеристики
Вартість, тис. грн.
Видання книги «10 років ТОВ «Бренд Бенд» 300 Книга в 50 листів формату 60х90 1/16 (210х146 мм), кольоровий друк 16,2
Друк фірмових візиток, VIP-карток 200\100 Візитки кольорові під пластик 5 х 9 см, пластикові VIP-карточки 5 х 9 див. 6\3
Видання каталогу продукції ТОВ «Бренд Бенд» 300 Каталог в 30 листів формату 60х90 1/16 (210х146 мм), кольоровий друк 14,6
Презентаційні диски 50 Презентаційний CD - диск з каталогом продукції 0,2
Фірмові теки, буклети 150\150 Буклет А4, формат 210х297, 2 фальц; тека: картон 250 двосторонній (4+4), гаманець «замок», висікання з готового штампу, без врахування кольороподілених фотоформ 2,66\2,83
Виготовлення значків ТОВ «Бренд Бенд» 500 Значки діаметром 25 мм. 0,8
Виготовлення ювілейних значків 500 Значки діаметром 30 мм. 0,9
Разом витрати     47,19

Таким чином, загальний бюджет на створення поліграфічної і сувенірної продукції склав 47,19 тис. грн. Найбільш ваговиту частину із загальних витрат склали видання ювілейної книги «10 років ТОВ «Бренд Бенд», а також видання каталогу продукції ТОВ «Бренд Бенд». Досить ваговитий грошовий вклад пояснюється тим фактом, що при мізерному бюджеті на рекламу, ефект буде також практично невідчутним.

З врахуванням вказаного показника розрахуємо загальний економічний ефект від маркетингової акції:

Економічний ефект від маркетингової акції - формула                               (3.3)

де Р – економічна ефективність маркетингової акції, грн.;

Т – середньоденний зворот в період до маркетингової акції, грн.;

ПП.С – приріст середньоденного товарообігу після випуску сувенірної і поліграфічної продукції, грн.;

ДП.С – число днів обліку товарообігу в період після випуску сувенірної і поліграфічної продукції, днів;

Н – торгівельна націнка на товар %;

І – витрати на маркетингову акцію, грн.

Середньоденний зворот в період до маркетингової акції складав 45 тис. грн., в період розробки поліграфічної і сувенірної продукції (1 місяць) товарообіг не зміниться, проте після випуску вище переліченої продукції товарообіг зросте більш, ніж на 30% в найближчі пів роки і складе в середньому 62 тис. грн..

Таким чином, економічна ефективність проекту розраховується наступним способом:

Економічна ефективність проекту     тис. грн

На підставі отриманого результату можна зробити вивід, що хоча створення поліграфічної і сувенірної продукції досить громіздкий і дорогий процес, але результати проведення даної маркетингової акції вищі, ніж задовільні. А саме економічний ефект перевищує у декілька разів сумарні витрати на маркетингову акцію.

Реклама на сувенірах, поліграфії сприятливо сприймається такими, оточуючими, не викликає роздратування і має велику тривалість дії. Сам факт дарування і здобуття дарунків викликає позитивні емоції і сприяє створенню сприятливої атмосфери для ділового спілкування.

В результаті проведення акції будуть досягнуті основні цілі маркетингової акції, економічний ефект позитивний і перевищує сукупні витрати.

Поширення сувенірної і поліграфічної продукції дозволить не лише утримати існуючих замовників, але і підвищити кількість нових. Видання книги «10 років ТОВ «Бренд Бенд», а також ювілейних значків з'явиться невід'ємними атрибутами ювілею підприємства, будуть представлені на презентаціях. Поширення сувенірної і поліграфічної продукції дозволить просунути торгівельну марку, поліпшити імідж компанії на внутрішньому і зарубіжних ринках, проінформувати про історію розвитку підприємства, про технології і переваги продукції ТОВ «Бренд Бенд». Найбільш ваговитим результатом буде підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок просування іміджу компанії і, як наслідок, збільшення прибутку підприємства.

Професійна обробка корпоративного сайту надзвичайно рентабельна, оскільки сайт – один з найбільш ефективних спосіб реклами товарів і послуг. А при умілому використанні сайту – і ефективний спосіб розвитку самого бізнесу. У даному розділі ми проведемо числовий аналіз економічної ефективності даної акції для підтвердження вказаних аспектів.

Багато людей сьогодні вважають за краще робити покупки, замовляти послуги, знаходити партнерів по бізнесу з допомогою Інтернет. Але простий сайт стане таким, що продає лише при виконанні декількох умов.

Інтернет-ресурс має бути зроблений якісно. Тобто мати привабливий дизайн, цікавий і корисний для відвідувачів.

Користувачі повинні знати про існування Вашого сайту. Це і є головним завданням просування сайту.

Правильне і якісне розкручування сайту є запорукою успіху Інтернет-проекту. Деякі вважають, що просування сайту – це оптимізація ресурсу під алгоритми пошукових систем, таких як Yandex, Rambler, Google. Насправді розкручування сайту – ширше поняття.

Розкручування сайту включає цілу низку заходів, метою яких є залучення користувачів на ресурс. У завдання просування сайту входить:

- аналіз конкурентів і цільової аудиторії сайту;

- пошукова оптимізація сайту під певні ключові запити;

- участь сайту в партнерських програмах.

Таким чином, на основі викладеної інформації сформулюємо основні проектні активності:

- створення сайту;

- оновлення змісту сайту;

- оновлення інтерфейсу, дизайну сайту;

- просування сайту в рамках лише перелічених завдань.

Виходячи з опису акції її мети матимуть наступний формат:

- збільшення прибутку підприємства;

- збільшення кількості потенційних покупців;

- збільшення збутових показників підприємства;

- підвищення привабливості товару серед конкурентних товарів;

- детальне інформування покупців про кожну одиницю товару;

- підвищення впізнанності торгівельної марки і логотипу фірми;

- реклама свого підприємства.

Для досягнення поставлених цілей спершу необхідний спланувати витрати проведення робіт по оновленню і просуванню сайту. Грошові величини із цього приводу представлені в наступному підрозділі.

При плануванні створення і просування сайту підприємства ТОВ «Бренд Бенд» слід врахувати, що залежність прибутку, отримуваною за допомогою бізнес-сайту, від витрат на його створення досить проста. За інших рівних умов, чим більше сума вкладень в створення сайту і просування сайту, тим більший прибуток може принести сайт.

Сукупні витрати на оновлення і просування сайту підприємства ТОВ «Бренд Бенд» відбиті в таблиці 3.9.

Таблиця 3.9

Витрат на проведення акції

Вид діяльності
Вартість, дол.
% від загальної вартості
Створення сайту
400
49
Наповнення вмісту сайту
70
9
Створення інтерфейсу\дизайну
150
18,5
Просування сайту
250
23,5
Разом витрати
810
100

Найбільший розмір витрат доводиться на створення сайту.

Чим більше на вашому сайті інформації, тим легше йому конкурувати з іншими сайтами, до того ж постійно оновлюваний сайт не лише цікавий користувачам, але і всім пошуковим системам – чим частіше оновлюється інформація на сайті, тим частіше пошукові роботи індексують його сторінки.

Таким чином, сумарні витрати на створення і просування сайту склали 810 доларів або 6500 грн.

Для того, щоб переконатися, що сайт підвищеної ефективності забезпечить більше продажів, розрахуємо економічну ефективність акції, направленої на оновлення і просування сайту.

Економічна ефективність маркетингової акції по просуванню і оновленню сайту розраховується по формулі:

Економічний ефект від маркетингової акції - формула

де Р – економічна ефективність маркетингової акції, грн.;

Т – середньоденний зворот в період до маркетингової акції, грн.;

ПП.С – приріст середньоденного товарообігу в період маркетингової акції і в період після маркетингової акції, грн.;

ДП.С – число днів обліку товарообігу в період маркетингової акції і в період після маркетингової акції, днів;

Н – торгівельна націнка на товар %;

І – витрати на маркетингову акцію, грн.

Середньоденний зворот в період до маркетингової акції складав 45 тис. грн., протягом пів року після проведення маркетингової акції планово складе – 55  тис. грн.

Таким чином, економічна ефективність проекту складатиме:

Економічна ефективність проекту

Таким чином, згідно дослідженню можна побачити, що оновлення і просування сайту принесе прибуток підприємству що у декілька разів перевищує витрати даної маркетингової акції.

В процесі розрахунку економічної ефективності маркетингової акції ми не лише виявили економічний виграш у вигляді прибутку, але і сформулювали основні положення для ефективного функціонування сайту.

Залучення уваги відвідувача сторінки. Цей прийом активно використовують ЗМІ, а особливо жовта преса, роблячи помітні назви для статей.

Зацікавити його до повного прочитання тексту. Досягається логічним розвитком сюжету, яскравими порівняннями і алегоріями і ін. методами.

Формування очевидних виводів. Автор статті підштовхує відвідувача до потрібних для нього виводів, а інколи і робить їх за нього. Найпрофесійнішим є прийом, коли прямо вивід не сформульований, але все таки однозначно вимальовувався з логіки міркувань автора, що дає можливість зберегти чесність, а значить і авторитетність джерела в очах відвідувача.

Спонука до покупки. Часто робиться за допомогою надання покупцеві знижки, у зв'язку з якою-небудь короткостроковою акцією, термін проведення якої вже майже витік.

Таким чином, вочевидь, що правильно організовані маркетингові акції при досить невеликих вкладах можуть принести ваговитий дохід підприємству, зокрема ТОВ «Бренд Бенд», підвищити конкурентоспроможність товару, збільшити збутові показники підприємства, розширити круг покупців і багато інших переваг.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email