Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «Бренд Бенд»)

Реферат

Дипломна робота: 107 с., 12 рис., 27 табл., 54 джерела, 1 додаток.

Мета дослідження: проаналізувати особливості формування маркетингової стратегії організації та запропонувати заходи з її вдосконалення.

Об’єкт дослідження: ТОВ «Бренд Бенд».

Методи дослідження: описовий, методи структурного, системного аналізу, порівняння.

Дипломна робота складається з трьох розділів.

В першому розділі розглянуті основні теоретичні відомості з формування маркетингової стратегії підприємства, надано класифікацію маркетингових стратегій та етапи їх розробки.

В другому розділі дипломної роботи на прикладі ТОВ «Бренд Бенд» проаналізовано особливості формування маркетингової стратегії на підприємстві, проведений аналіз SWOT-аналіз, аналіз зовнішнього середовища, визначені цілі та критерії стратегічного розвитку підприємства.

Третій розділ носить рекомендаційний характер, в ньому представлені заходи з удосконалення маркетингової стратегії підприємства та їх економічне обґрунтування.

МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ, МАРКЕТИНГОВИЙ ВІДДІЛ, МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email