Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «Бренд Бенд»)

2.2. Цілі і критерії стратегічного розвитку ТОВ «Бренд Бенд»

В залежності від масштабу поставлених завдань, в ТОВ «Бренд Бенд» формулюють наступні цілі:

- короткострокову мету – на 1 рік;

- середньострокову мету – на 2- 3 роки;

- довгострокову мету – на 3,5 -5 років.

Короткострокові цілі.

1. Збільшення річного об'єму продажів поліграфічної продукції в м. Запоріжжя на 10%.

2. Розширення ринку збуту поліграфічної продукції із збільшенням об'єму продажів на освоєних ринках Запорізької області на 10% і виходу на неосвоєні ринки країн регіонів України.

Завдання.

1. Збільшити за рік долю продукції ТОВ «Бренд Бенд» на ринку поліграфічної продукції Запорізької області на 5 % за рахунок розширення існуючої дилерської мережі.

2. Провести протягом року маркетингові дослідження в містах Дніпропетровськ та Кіровоград, визначити потреби клієнтів і кінцевих споживачів.

3. Збільшити протягом року на 15%-20% об'єм продажів окремих видів продукції – паперово-білових виробів.

4. Провести пошук партнерів і замовлень на послуги з термодруку.

Середньострокові цілі.

1. Забезпечення стійкої довгострокової конкурентної позиції на ринку поліграфічної продукції Запорізької області.

2. Стабільне збільшення прибутку в середньому на 5-7% в рік за рахунок збільшення ринкової долі ТОВ «Бренд Бенд» і об'єму продажів продукції підприємства на ринках регіонів країни.

3. Значне поліпшення споживчих властивостей продукції через впровадження на підприємстві міжнародних стандартів якості.

Завдання.

1. Провести маркетингові дослідження за визначенням дефіциту поліграфічної продукції, з врахуванням результатів досліджень розробити і упровадити на підприємстві асортимент нових видів поліграфічної продукції.

2. Розробити ефективнішу рекламну концепцію, направлену на конкретні групи споживачів.

3. Провести маркетингові дослідження ринків країн СНД, виявити потреби в поліграфічній продукції даних ринків, знайти оптимальні варіанти каналів руху товару.

Довгострокові цілі.

1. Вийти в лідери вітчизняних підприємств-виробників поліграфічної продукції.

2. Добитися стійких конкурентних переваг на ринках поліграфічної продукції.

3. Забезпечити ТОВ «Бренд Бенд» стійке щорічне зростання прибутку.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email