Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «Бренд Бенд»)

Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «Бренд Бенд»)

Тип работы: 
Предмет: 

1. Тема дипломної роботи: «Формування маркетингової стратегії підприємства»

Затверджена наказом по університету № 034-зс від «28» грудня 2009 р.

2. Термін здачі закінченої роботи 14 травня 2010р.

3. Цільова установка та загальний напрямок дипломної роботи (для робіт технічного профілю також «вихідні дані»):

проаналізувати особливості формування маркетингової стратегії організації та запропонувати заходи з її вдосконалення.

Об’єкт дослідження - ТОВ «Бренд Бенд».

4. Структура та зміст магістерської роботи (перелік питань, які необхідно опрацювати):

Розділ 1. Теоретичні основи формування маркетингової стратегії

1.1. Маркетингова стратегія та її види

1.2. Підходи до розробки маркетингових стратегій

1.3. Етапи розробки маркетингової стратегії

Розділ 2. Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «Бренд Бенд»)

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Цілі і критерії стратегічного розвитку ТОВ «Бренд Бенд»

2.3. Аналіз зовнішнього середовища ТОВ «Бренд Бенд»

2.4. SWOT-аналіз ТОВ «Бренд Бенд»    

2.5. Формування маркетингової стратегії на підприємстві

Розділ 3. Удосконалення маркетингової стратегії підприємства

3.1. Організація служби маркетингу на підприємстві

3.2. Рекламні кампанії та просування продукції

3.3. Економічний ефект від запропонованих акцій

5. Календарний план виконання роботи

№ п/п Назви частин та етапи роботи Термін виконання
за планом фактично
1. Складання бібліографії та вивчення літературних джерел 20.10.09 20.10.09
2. Збирання матеріалу на підприємстві 01.11.09 01.11.09
3. Виконання вступу 15.11.09 15.11.09
4. Виконання розділу 1 15.01.10 15.01.10
5. Виконання розділу 2 15.03.10 15.03.10
6. Виконання розділу 3 30.04.10 30.04.10
7. Формулювання висновків 05.05.10 05.05.10
8. Оформлення роботи, одержання відгуку та рецензії 07.05.10 08.05.10
9. Подання роботи на кафедру 11.05.10 11.05.10
Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email