Вступ

Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Економічна діяльність підприємств значною мірою характеризується обсягом і формами здійснюваних інвестицій.

Термін «інвестиції» походить від латинського «invest», що означає «вкладати». Але досить часто це слово трактують як вкладення коштів в основний капітал з метою отримання прибутку. Проте в Законі України «Про інвестиційну діяльність» дається визначення інвестицій як грошових, майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту.

В ході аудиторської перевірки фінансових інвестицій використовуються наступні аудиторські процедури:

- перевірка вірності віддзеркалення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках;
- аналітичні процедури (зіставлення сальдо по рахунках за раз-особисті періоди, зіставлення показників бухгалтерської звітності з кошторисними показниками, оцінка співвідношень між різними статтями звітності і зіставлення їх з даними попередніх періодів, зіставлення фінансової інформації і нефінансової);
- перевірка (тестування) засобів внутрішнього контролю.

Застосовуються наступні способи отримання аудиторських доказів:

- перерахунок;
- інвентаризація;
- перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій і складання звітності;
- підтвердження;
- перевірка документів.

Розглянемо детальніше процес обліку та аудиту фінансових інвестицій.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email