Вступ

Аналітична робота на підприємстві є важливим елементом корпоративного планового процесу.

Кожен менеджер, управлінець, керівник незалежно від своїх функціональних інтересів, повинен бути знайомий з механікою і сенсом складання, виконання та контролю планів, принаймні настільки, наскільки це стосується його діяльності. Найбільш важливими завданнями є наступні:

- забезпечення оптимального вкладу планів у корпоративні цілі. Це означає, що фінансові плани сумісні з корпоративним планом. Фінансові наслідки прийняття пропозицій за умовами прибутку, витрат, продажних цін, обороту і т. д. аналізуються і уточнюються.

- планування потоку готівкових коштів має здійснюватися так, щоб компанія була в змозі задовольняти плановані вимоги.

Аналіз та оцінка будь-яких пропозицій, прогнозування можливих наслідків прийняття пропозицій та їх альтернатив, вибір найкращих варіантів, надання рекомендацій робляться у формі, зрозумілій і не фінансистам. Очевидно, що аналітична робота вимагає спеціальних навичок.

Все вищесказане визначило актуальність теми курсової роботи.

Метою даної роботи є вивчення стану організації та проведення аналітичної роботи на підприємстві.

Завдання курсової роботи:

- розглянути цілі аналізу господарської діяльності підприємства;

- розкрити сутність організації і проведення аналітичної роботи на підприємстві;

- привести загальну характеристику діяльності підприємства;

- провести аналіз стану організації та проведення аналітичної роботи на підприємстві.

Об'єкт дослідження в даній курсовій роботі є Товариство з обмеженою відповідальністю «Абсолют».

Предмет дослідження – організація аналітичної роботи підприємства.

Інформаційною базою проведення аналізу є: навчальна література з економічного аналізу, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, наукові статті в періодичних виданнях з досліджуваної проблеми, бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, додаток до балансу, і інша нормативна документація ТОВ «Абсолют».

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email