3. Вдосконалення організації економічного аналізу на підприємстві

Інформація, що надходить на ТОВ «Абсолют» має бути повною і своєчасною, достовірною, корисної та зручній для сприйняття і подальшого використання.

Необхідність збору, накопичення та зберігання економічної інформації диктується на підприємстві багатьма обставинами. До їх числа відносяться: багаторазовість і тривалість її застосування, розрив у часі між збиранням та використанням інформації в аналізі і керуванні економікою.

Хаотичність потоків інформації на ТОВ «Абсолют», недосконалість їх каналів, методів і техніки збирання, зберігання та обробки призводять до суттєвого запізнюванню інформації і до втрати її якості.

Основа сучасного отримання інформації на ТОВ «Абсолют» – це інтеграція її збору та обробки.

Автоматизована система збору, обробки та зберігання інформації скорочує час між її формуванням і використанням в аналітичній роботі. Однак на підприємстві ТОВ «Абсолют» процес автоматизації інформації остаточно ще не запроваджено.

Так, наприклад, у відділі контролінгу, фінансового аналізу та розвитку ТОВ «Абсолют» працівники вручну через Excel вводять картки по боржниках. Цей процес займає багато часу, якого і так іноді не вистачає. Якби на підприємстві було запроваджено управлінський облік, то можна було всю роботу робити в програмі 1С, проте чинна програма 1 С «Управління виробничим підприємством» на ТОВ «Абсолют» впроваджена не в усі структурні підрозділи. Установка і супровід даної програми у відділі контролінгу, фінансового аналізу та розвитку ТОВ «Абсолют» була намічена на листопад 2012 р., проте в умовах кризи та спаду виробництва установка відкладена до червня 2013 р.

Сучасна система збору, зберігання та перетворення інформації являє собою десятки реєстраторів, термінальних та інших пристроїв. Технічні засоби мають велике значення в інформаційній системі підприємства. Вони забезпечують своєчасне надходження інформації керівникам та іншим працівникам управління.

База даних на ТОВ «Абсолют» має відповідати наступним вимогам:

- містити мінімально необхідні, але достатні дані для вирішення аналітичних та інших управлінських завдань;

- допускати розширення даних і підключення нових файлів без зміни програми обробки даних;

- передбачати мінімальне, контрольоване, дублювання даних і виключати можливість появи суперечливої ​​інформації.

Результати економічного аналізу прямо залежать від якості використовуваної інформації. Попередньою умовою аналізу є ретельна перевірка всіх залучених матеріалів. Важлива роль тут належить аудиту. На ТОВ «Абсолют» внутрішній аудит проводиться без залучення фахівців з аудиторських організацій, а силами бухгалтерії та відділу контролінгу.

ТОВ «Абсолют» рекомендується регулярне проведення аудиторських перевірок, частіше, ніж 2 рази на рік.

Для здійснення якісного контролю й досягнення визначених цілей у контрольній діяльності необхідно проводити на ТОВ «Абсолют» постійну аналітичну роботу.

Причому не на кінцевій стадії контролю, а в процесі виконання планів. Це необхідно для того, щоб допомогти успішному здійсненню завдань, попередити можливі помилки і недоліки.

Завдання контролю полягає у виконанні фактичного стану будь-якого процесу, зіставлення його з наміченими цілями, оцінка ситуації і пропозиції при необхідності коригувальних заходів. За допомогою аналізу можна завчасно виявити причини відхилень, попередити зриви, виявити невикористані можливості і резерви. Необхідний новий підхід до здійснення контролю на ТОВ «Абсолют». Щоб контроль здійснювався не за строками рішень, (іншими словами «для галочки»), а проводився конструктивний детальний аналіз. Головний сенс використання різних форм контролю полягає в тому, щоб забезпечити єдність рішення і виконання, допомогти успішному здійсненню завдань, попередити помилки і недоліки.

Для удосконалення управлінського контролю необхідно, на мій погляд, ввести управлінський облік.

Також до напрямів вдосконалення аналітичної роботи на ТОВ «Абсолют» можна віднести введення посади директора з управління знаннями.

Посада директора з управління знаннями з'явилася як відповідь на ряд внутрішніх і зовнішніх потреб бізнесу, в тому числі вимог, обумовлених розширенням використання знань.

Директор з управління знаннями – це посадова особа вищого рангу, функція якого полягає в посиленні ролі знань в організації, зазвичай завдяки програмам управління знаннями.

Директор з управління знаннями створює зв'язки, що охоплюють всю організацію. Він пов'язує проекти з управління знаннями з підсумками діяльності компанії, загальною корпоративною стратегією. Директор з управління знаннями розробляє всеосяжні системи спільного використання знань, що пронизують структуру компанії, визначає процедури, покликані координувати та об'єднувати внутрішньокорпоративні співтовариства. Він розробляє методи об'єднання інформації, що зберігається в базах даних, картотеках, а також неформальних знань співробітників.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email