2.1. Загальна характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгова фірма «НЭК» була заснована в травні 1994 г і створена відповідно до Господарського, Цивільного кодексів та інших нормативних актів України. ТОВ ВТФ «НЭК» знаходиться за адресою – м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 143.

Майно підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Джерела формування майна підприємства:

- грошові і матеріальні внески засновників підприємства;

- доходи, отриманих від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

- кредити банків і інших кредиторів;

- майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій і громадян;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- добродійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела.

Предметом діяльності ТОВ ВТФ «НЭК» є:

- торгова діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі промисловими товарами, предметами гігієни і санітарії, товарами побутової хімії, алкогольними напоями, побутової техніки, товарами народного споживання, будівельними матеріалами, металевими виробами, транспортними засобами і номерними агрегатами до них, промисловим устаткуванням і іншими товарами;

- торгова діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі продуктами харчування, кондитерськими виробами;

- надання посередницьких послуг при закупівлі, транспортуванні і реалізації товарів, зокрема торгово-закупівельної діяльності, експорту-імпорту сировини, напівфабрикатів, промислової продукції і товарів народного споживання;

- торгова діяльність у сфері громадського харчування;

- надання консультаційних і інформаційних послуг;

- рекламна і інформаційна діяльність;

- внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, залізничним, автомобільним транспортом;

- транспортна обробка вантажів;

- послуги стоянок для автомобілів і автозаправних станцій;

- надання складських послуг;

- виконання загальнобудівельних робіт;

- ремонт і будівництво житла;

- виробництво і реалізація товарів народного споживання і виробничо-технічного призначення;

- впорядкування територій.

Підприємство ТОВ ВТФ «НЭК»:

- самостійно здійснює господарську діяльність, розпоряджається прибутком. Господарська діяльність підприємства здійснюється силами трудового колективу, по договорах. Підприємство вольне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємин, які не суперечать чинному законодавству;

- самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з реального споживчого попиту, необхідності соціального забезпечення розвитку підприємства, підвищення особистого прибутку його працівників;

- на випадок необхідності може придбати необхідні ресурси безпосередньо у виробників, в оптовій і роздрібній торгівлі, на аукціонах і у організацій матеріально-технічного забезпечення, через комерційні центри, оптові бази, громадян;

- може здавати в оренду, передавати, продавати, обмінювати з іншими підприємствами і організаціями матеріальні цінності і ресурси. Найвищий орган підприємства визначає основи і порядок списання майна з балансу;

- здійснює роботи надає послуги з цін, встановлених самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, по цінах, встановлених в централізованому порядку;

- несе повну відповідальність за дотримання кредитних договорів і розрахункових дисциплін;

- може створювати фонди виробничого, соціального розвитку і інші фонди. Порядок використання фондів, які створюються на підприємстві, визначається Положенням про фонди підприємства, яке затверджується Вищим органом підприємства.

Організаційна структура ТОВ ВТФ «НЭК» надано на рис. 2.1.

Організаційна структура підприємства

Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ ВТФ «НЭК»

Основна мета діяльності підприємства – отримання прибутку, а також досягнення економічних і соціальних результатів, шляхом систематичного здійснення торгової діяльності для задоволення суспільних і особистих потреб.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email