2.2. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві

Для проведення аналізу використання оборотних коштів необхідно розрахувати оберненість оборотних коштів, коефіцієнт оберненості оборотних коштів, коефіцієнт завантаження.

Оберненість оборотних коштів за 2006 р. розраховується наступним чином:

Оберненість оборотних коштівднів,

де Нобз – середній залишок оборотних коштів,

F – кількість днів в періоді (рік – 360 днів),

Qреал – кількість реалізованої продукції в грошовому еквіваленті (виручка).

Оберненість оборотних коштів за 2007 та 2008 р.р. розраховується аналогічно, результати занесено до таблиці 2.1.

Коефіцієнт оберненості коштів розраховується для 2006 р. наступним чином:

Коефіцієнт оберненості коштів обертів,

де Нобз – середній залишок оборотних коштів,

Qреал – кількість реалізованої продукції в грошовому еквіваленті (виручка).

Коефіцієнт оберненості за 2007 та 2008 р.р. розраховується аналогічно, розрахунки занесено до таблиці 2.1.

Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних засобів авансовано в 1 грн. реалізованої продукції. Розраховується наступним чином, для 2006 р. він складатиме:

Коефіцієнт завантаження коп.

Коефіцієнт завантаження за 2007 та 2008 р.р. розраховується аналогічно, розрахунки занесено до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз оберненості оборотних коштів ТОВ ВТФ «НЭК»

Показник 2006р. 2007р. Абсолютна різниця Відносна різниця 2008р. Абсолютна різниця Відносна різниця
Виручка, тис. грн. (Qреал) 2252 4940 +2688 +119,4% 3480 -1460 -29,56%
Кількість днів періоду, що аналізується (F) 360 360 - - 360 - -
Денна виручка, тис. грн. 6,26 13,72 +7,46 +119% 9,67 -4,05 -29,56%
Наявність власних оборотних коштів, тис. грн. 2890 3550 +660 +22,84% 3220 -330 -9,3%
Середній залишок оборот. коштів, тис. грн. (Нобз) 240,83 295,3 +55 +22,84% 268,33 -27,5 -9,3%
Тривалість одного обороту, днів (Tоб) 38,5 21,6 -16,9 -43,9% 27,8 +6,2 +27,8%
Коефіцієнт оберненості коштів (Коб) 9,35 16,67 +7,32 +78,3% 12,98 -3,69 -22,14%
Коефіцієнт завантаження, коп. 10,69 5,99 -4,7 -43,97% 7,71 +1,72 +28,71%

За даними таблиці 2.1 оберненість оборотних коштів ТО ВТФ «НЭК» за 2007 р. в порівнянні з 2006 р. зменшилось на 16,9 днів. Це призвело до збільшення коефіцієнта оберненості на 78,3%, і до зниження коефіцієнта завантаження на 4,7 коп. (з 10,69 до 5,99 коп.).

Зміна швидкості обертання оборотних коштів була досягнута в результаті взаємодії двох факторів: збільшення виручки на 2688 тис грн.. (з 2254 до 4920 тис. грн.) та збільшення середнього залишку оборотних коштів на 55 тис. грн.

Прискорення оберненості оборотних коштів на 16,9 дня звільнило з обороту грошові засоби на суму 231,87 тис. грн.:

16,9 · 13,72 = - 231,87 тис. грн.

З таблиці 2.1 видно, що оберненість оборотних коштів ТОВ ВТФ «НЭК» за 2008 р. в порівнянні з 2006 р. збільшилось на 6,2 днів. Це призвело до зменшення коефіцієнту оберненості на 3,69 (з 16,67 до 12,98 днів), та збільшення коефіцієнту завантаження на 1,72 коп.

Зміна швидкості оберту оборотних коштів була наслідком зменшення об’єму виручки на 1460 тис. грн.. та на 27,5 тис. грн. зменшення середнього залишку оборотних коштів. Вплив цих факторів на прискорення оберненості коштів характеризується таким чином:

Уповільнення оберненості оборотних коштів на 6,2 дні, додатково ввело в обіг грошових засобів на суму 59,95 тис. грн.:

6,2 · 9,67 = 59,95 тис. грн.

В порівнянні з 2007 р. (5,99 коп.) у 2008 р. для отримання 1 грн. виручки було затрачено 7,71 коп. Сума збільшення об’єму оборотних коштів в об’ємі виручки складає 59856 грн.:

1,72 · 3480000 / 100 = 59856 грн.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email