3.1. Загальна характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЛА» було засноване в травні 1994 р. і створене відповідно до Господарського, Цивільного кодексів та інших нормативних актів України. ТОВ «ВІОЛА» знаходиться за адресою – м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 123.

Майно підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Джерела формування майна підприємства:

- грошові і матеріальні внески засновників підприємства;

- доходи, отриманих від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

- кредити банків і інших кредиторів;

- майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій і громадян;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- добродійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела.

Предметом діяльності ТОВ «ВІОЛА» є:

- торгова діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі промисловими товарами, предметами гігієни і санітарії, товарами побутової хімії, алкогольними напоями, побутової техніки, товарами народного споживання, будівельними матеріалами, металевими виробами, транспортними засобами і номерними агрегатами до них, промисловим устаткуванням і іншими товарами;

- торгова діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі продуктами харчування, кондитерськими виробами;

- надання посередницьких послуг при закупівлі, транспортуванні і реалізації товарів, зокрема торгово-закупівельної діяльності, експорту-імпорту сировини, напівфабрикатів, промислової продукції і товарів народного споживання;

- торгова діяльність у сфері громадського харчування;

- створення і зміст кафе, барів ресторанів і інших закладів для відпочинку і розваг;

- створення мережі фірмових магазинів для торгівлі продукцією власного виробництва або придбаною в Україні і за її межами (включаючи торгівлю ліцензійними товарами і продуктами);

- виробництво продуктів харчування, напівфабрикатів;

- виробництво, закупівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;

- маркетингові дослідження, інша комерційна діяльність;

- надання консультаційних і інформаційних послуг;

- рекламна і інформаційна діяльність;

- внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, залізничним, автомобільним транспортом;

- транспортна обробка вантажів;

- послуги стоянок для автомобілів і автозаправних станцій;

- надання складських послуг;

- виконання загальнобудівельних робіт;

- ремонт і будівництво житла;

- виробництво і реалізація товарів народного споживання і виробничо-технічного призначення;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- впорядкування територій;

- придбання рухомого і нерухомого майна, земельних ділянок, приміщень, їх оренда і здавання в найм, і покупка-продаж;

- надання посередницьких послуг юридичним і фізичним особам цивільного характеру;

- посередницькі операції, які відбуваються на основі договорів комісії з українськими і іноземними юридичними і фізичними особами;

- надання різноманітних послуг населенню(побутових, ремонтних, транспортних і інших);

- продаж і здавання в оренду нерухомого майна виробничо-технічного і невиробничого призначення;

- здавання в оренду офісного устаткування, забезпечення і комп'ютерної техніки.

Підприємство ТОВ «ВІОЛА»:

- самостійно здійснює господарську діяльність, розпоряджається прибутком. Господарська діяльність підприємства здійснюється силами трудового колективу, по договорах. Підприємство вольне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємин, які не суперечать чинному законодавству;

- самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з реального споживчого попиту, необхідності соціального забезпечення розвитку підприємства, підвищення особистого прибутку його працівників;

- на випадок необхідності може придбати необхідні ресурси безпосередньо у виробників, в оптовій і роздрібній торгівлі, на аукціонах і у організацій матеріально-технічного забезпечення, через комерційні центри, оптові бази, громадян;

- може здавати в оренду, передавати, продавати, обмінювати з іншими підприємствами і організаціями матеріальні цінності і ресурси. Найвищий орган підприємства визначає основи і порядок списання майна з балансу;

- здійснює роботи надає послуги з цін, встановлених самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, по цінах, встановлених в централізованому порядку;

- несе повну відповідальність за дотримання кредитних договорів і розрахункових дисциплін;

- може створювати фонди виробничого, соціального розвитку і інші фонди. Порядок використання фондів, які створюються на підприємстві, визначається Положенням про фонди підприємства, яке затверджується Вищим органом підприємства.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email