3.2. Аналіз рівня середньої заробітної плати на ТОВ «ВІОЛА»

Для аналізу рівня середньої заробітної плати на ТОВ «ВІОЛА», будемо користуватись даними таблиці 3.1.

Таблиця 3.1
Показники діяльності ТОВ «ВІОЛА»
Рік Середньоспискова чисельність робітників, чол. Відпрацьовано, тис. людино-днів Річний фонд заробітної плати, тис. грн.
1998 56 14 618
1999 72 18 814
2000 74 22 819
2001 78 24 973
2002 93 36 1229
2003 96 38 1387
2004 98 39 1416
2005 101 42 1587
2006 102 44 1694
2007 102 44 1800

Розрахуємо рівень середньої заробітної плати на підприємстві шляхом ділення річно фонду заробітної плати на середньоспискову чисельність персоналу. Отримані дані заносимо до таблиці 3.2.

Таблиця 3.2
 Рівень середньої річної заробітної плати на ТОВ «ВІОЛА»
Рік 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Середньоспискова чисельність робітників, чол. 56 72 74 78 93 96 98 101 102
Річний фонд заробітної плати, тис. грн. 618 814 819 973 1229 1387 1416 1587 1694
Середьорічна заробітна плата, грн. 11035 11305 11067 12474 13215 14447 14448 15712 16607

Відобразимо отримані дані на графіку (див. рис. 3.1).

Динаміка середньої заробітної плати на підприємстві

Рис. 3.1 – Динаміка середньої заробітної плати на ТОВ «ВІОЛА»

Тобто, аналізуючи графік, можна відмітити, що середня заробітна плата на підприємстві протягом 9 років мала тенденцію до зросту. Незначний спад спостерігався лише в 2000 та 2004 роках.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email