Экономика предприятия

Аналіз рівня середньої заробітної плати на підприємстві (Контрольная работа)
Вступ
1. Поняття і структура заробітної плати
2. Середня заробітна плата та її обчислення
3. Аналіз рівня середньої заробітної плати на підприємстві
Висновки. Список використаних джерел
Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві (Курсовая работа)
Вступ
1. Загальна характеристика оборотних коштів
2. Аналіз основних показників ефективності використання оборотних коштів
3. Способи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
Висновки. Спсиок використаних джерел
Організація економічного аналізу на підприємстві (на прикладі ТОВ «Абсолют») (Курсовая работа)
Вступ
1. Теоретичні основи економічного аналізу на підприємстві
2. Характеристика стану організації економічного аналізу на підприємстві
3. Вдосконалення організації економічного аналізу на підприємстві
Висновки. Список використаних джерел
Додаток А
Додаток Б
Предприятие в условиях рынка (Реферат)
Введение
1. Предприятие, его сущность, основные признаки и особенности
2. Условия возникновения и деятельности предприятий
3. Предприятие в экономической системе современного общества
Выводы. Список литературы