Висновки. Спсиок використаних джерел

Отже, заощадження – це та частина отриманого доходу, яка не споживається в даний момент часу, а впродовж певного періоду накопичується для використання в майбутньому.

Заощадження здійснюються фірмами, домашніми господарствами і державою. Фірми заощаджують для інвестування – на розширення виробництва і збільшення прибутку. Домашні господарства заощаджують з ряду причин, серед яких: мотиви забезпечення старості та передачі спадку дітям, накопичення коштів для купівлі землі, нерухомості та дорогих предметів тривалого користування. Різниця між надходженнями і видатками державного бюджету, тобто надлишок у державному бюджеті – це державні заощадження.

На даному етапі свого розвитку Україна є не тільки привабливим самостійним середовищем для ведення бізнесу, а й ідеальним плацдармом для виробництва товарів та послуг, орієнтованих на внутрішні та зовнішні ринки. Для цього є такі основні причини:

- найдинамічніша у Східній Європі економіка;

- значні ринки збуту;

- дешева та якісна робоча сила;

- стратегічно вигідне розміщення;

- різноманіття ресурсів.

Тобто, у теперішніх умовах розвитку національної економіки інвестиції відіграють важливу роль. Необхідно суттєво підвищувати інвестиційну привабливість, розробляти дієві механізми залучення коштів.

Системний підхід та розгляд шляхів, напрямів і пропозицій щодо суттєвого прискорення і підвищення ефективності інвестиційної діяльності дозволяє визначити такі головні проблеми в Україні, яким необхідно приділяти підвищену увагу і приймати рішення, щодо їх вирішення, а саме:

- створювати для інвесторів сприятливе інвестиційне середовище;

- якомога повніше і у короткі терміни визначити загальнодержавні, галузеві та регіональні пріоритети;

- сформувати комплексну систему державного управління інвестиційною діяльністю;

- консолідувати та постійно розвивати систему формування інвестиційних ресурсів та розширювати джерела фінансування інвестицій;

- створити дієву систему державної підтримки інвестиційної діяльності окремих галузей економіки, територій, господарюючих суб'єктів та інвестиційних проектів.

При цьому усі заходи щодо формування сприятливого інвестиційного середовища повинні групуватись навколо таких напрямів інвестиційної діяльності і векторів інвестиційної активності, як:

- законодавче визначення інвестиційної та інноваційної політики;

- спрямування відповідних централізованих інвестиційних ресурсів на виконання першочергових та пріоритетних програм;

- створення високотехнологічних і конкурентоспроможних виробництв для забезпечення майбутнього процесу.

Список використаних джерел

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: У 2 кн. / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. - Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка - К.: Знання, 2006. – 723 с.
 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: У 2 кн. / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. - Кн. 2: Мікроекономіка- К.: Знання, 2006. – 437 с.
 3. Бандурка О.М., Дзюба Н.В. Первісне нагромадження капіталу в економіці України: Монографія. - Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр.справ, 2003. - 196с.
 4. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі /Пер. з англ. І. Дзюб. - К.: Основи, 2001. - 670с.
 5. Грачова Р. Інвестиції та капітал: Спеціальний додаток до тижневика "Дебет-Кредит"/ Р. Грачова.- К.: Галицькі контракти, 2009.- 130 с.
 6. Грегорі Манків. Макроекономіка. Наукова редакція перекладу Степана Панчишина. К.: Основи, 2000. – 588 с.
 7. Доходи та заощадження в перехідній економіці України / За ред. С.Панчишина та М.Сав-лука. - К: КНЕУ, 2009. - 406с.
 8. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. За редакцією З.Ватаманюка і С.Панчишина. - К: Альтернативи, 2005. - 606 с.
 9. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз: Монографія. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. - 536с.
 10. Крупка М., Островерх П., Реверчук С. Основи економічної теорії. Підручник. – Київ: Атіка, 2003.
 11. Ландарь "Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну"// Економіка України, грудень 2009, № 12.
 12. Макконнелл К., Брю С. Макроекономіка. Наукова редакція перекладу Тяня Панчишина. Львів: Просвіта, 1997. – 672 с.
 13. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник/ Т.В. Майорова. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 376 с.
 14. Манків Г.Н. Макроекономіка / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С. Панчишина. - К.: Основи, 2000. - 588с.
 15. Національні заощадження та економічне зростання/За ред. Б.Є. Кваснюк. - К.: МП Леся, 2007. - С.304.
 16. Недержавний аналітичний центр (Ін-т Реформ). Інвестиційний рейтинг міст та регіонів України // Кредоінвест. – 2009, № 1.
 17. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом/ А.А. Пересада. - К.: Лібра, 2002. - 471 с.
 18. Пешко А.В. Інвестиції: їх значення, види та форми //Інвестиції: практика та досвід. - 2007. -№1. - С.3-6.
 19. Рамський А.Ю. Інвестиційний потенціал заощаджень фізичних осіб та механізми його реалізації // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5(71). - С.172-178.
 20. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій/ О.І. Рогач. - К.: Либідь, 2005.- 720 с.
 21. С.Панчишин. Макроекономіка. К.: Либідь, 2005. – 616 с.
 22. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 436 с.
 23. Суха М., Сухий О. Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України// Кредоінвест. – 2009, № 4.
Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email