2. Обмеження та оприлюднення інформації про результати аудиту державних фінансів

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», державний фінансовий аудит розглядається як різновид державного фінансового контролю. Його сутність полягає у перевірці та аналізі ефективного використання державних чи комунальних коштів, а також майна та інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті в порядку та за формою, визначеними ГоловКРУ.

За результатами аудиту складається звіт, який повинен включати висновки стосовно дотримання законодавства і забезпечення ефективності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання та обґрунтовані рекомендації щодо її удосконалення. Аудиторський звіт розглядається за участю посадових осіб суб'єкта господарювання. Їх зауваження і пропозиції враховуються або відображаються у протоколі розбіжностей, який додається до звіту. Аудиторський звіт подається керівникові суб'єкта господарювання, його органу управління, а також відповідно до визначених законодавством повноважень Кабінетові Міністрів України та Мінфіну.

Публічність та прозорість діяльності суб'єктів державного фінансового аудиту забезпечується через налагодження зв'язків з громадськістю шляхом розгляду та надання на звернення (запити, скарги, заяви) громадян письмової або усної інформації за погодженням з ініціаторами аудиторських заходів.

Службові особи суб'єктів державного фінансового аудиту зобов'язані дотримуватись установлених вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, конфіденційної, таємної, службової інформації та іншої інформації, обмеження щодо розголошення якої установлені суб'єктом господарювання в межах, визначених законодавством, а також установлених термінів її нерозголошення.

Обмеження доступу до службової інформації суб'єктів державного фінансового аудиту встановлюються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства внутрішніми нормативно-правовими документами.

Стандартом-8 «Оприлюднення результатів державного фінансового контролю» визначено форми оприлюднення інформації про результати аудиту державних фінансів. Суб'єкти аудиту державних фінансів можуть використовувати наступні форми висвітлення інформації:

- випуск і поширення інформаційних та довідкових збірників, бюлетенів (спеціальних бюлетенів), журналів, оглядів, прес-релізів, експрес-інформації;

- опублікування нормативно-правових актів в офіційних виданнях та базах законодавства;

- проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв'ю з керівниками суб'єктів державного фінансового контролю для вітчизняних і зарубіжних засобів масової інформації;

- публікації виступів керівників або інших відповідальних працівників суб'єктів державного фінансового контролю у засобах масової інформації;

- проведення тематичних теле- і радіопередач з питань діяльності суб'єктів державного фінансового контролю;

- функціонування власних веб-сторінок в Інтернеті;

- інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать законодавству.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email