1. Інформаційні потреби користувачів аудиту державних фінансів

На сьогоднішній день органами державної контрольно-ревізійної служби (ДКРС) можуть проводитися не тільки ревізії та перевірки, а ще й державний фінансовий аудит державних суб'єктів господарювання. Його сутність полягає у перевірці та аналізі ефективного використання державних чи комунальних коштів, а також майна та інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього аудиту.

Порядок проведення державного фінансового аудиту в суб’єктах господарювання регулює Постанова КМУ «Питання проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту».

Під час здійснення державного фінансового аудиту, як вже зазначалось, обов’язковій оцінці підлягає рівень управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання. Це управління полягає у забезпеченні дотримання вимог законодавства, достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, збереження активів, а також досягнення визначених цілей і завдань з виконання показників економічності, продуктивності та результативності.

Користувачі інформації державного фінансового аудиту наступні:

- інвестори, власники;

- керівництво суб'єкта господарювання;

- банки, постачальники та інші кредитори;

- замовники;

- працівники суб'єкта господарювання;

- органи державного управління.

Користувачі, для яких достовірність фінансової інформації є досить значною, вимагають засвідчення її ДКРС. При цьому слід пам'ятати, що запити споживачів інформації є досить різними. Інформаційні потреби основних користувачів аудиту державних фінансів наступні:

1) Інвестори, власники – придбання, продаж та володіння цінними паперами. Участь в капіталі суб'єкта господарювання. Оцінка якості управління. Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу.

2) Керівництво суб'єкта господарювання – регулювання діяльності суб'єкта господарювання.

3) Банки, постачальники та інші кредитори – забезпечення зобов'язань підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання.

4) Замовники – оцінка здатності суб'єкта господарювання своєчасно виконувати свої зобов'язання.

5) Працівники суб'єкта господарювання – оцінка здатності суб'єкта господарювання своєчасно виконувати свої зобов'язання. Забезпечення зобов'язань суб'єкта господарювання перед працівниками.

6) Органи державного управління – формування макроекономічних показників.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email